Операции с недвижими имоти, развитие на собствеността, посредничество при сделки с недвижими имоти, покупко-продажби и наеми, експертни оценки, консултантски услуги, маркетинг и реклама, управление, проектиране, инвестиции, ценообразуване

Агенция “Феникс-недвижими имоти” е регистрирана в началото на 1993 г. За 14 години фирмата се утвърди като безспорен лидер на софийския пазар и водеща агенция в национален мащаб (призовата тройка). Днес към холдингообразната структура на “Феникс” функционират следните фирми със сходен предмет на дейност:

 • "Феникс - недвижими имоти" ЕООД – с офиси в:
  -София – бул. “Витоша” № 44, ет.2;
  -Плевен – пл. “Свобода” № 6, ет.1;
  -Слънчев бряг
  до х-л “Империал” (старт юли 2006 г.);
 • "AEXEA - България" ЕООД;
 • “Феникс Риъл Пропърти” ЕООД;
 •  “Ай Ел Пропъртис” ООД;
 • “Феникс - Рубикон" ООД – с офисна централа в гр. Велико Търново – ул. “Васил Левски” № 17а, ет.1;
 •  “Феникс-недвижими имоти” ЕТ;
 • Изградени са и дъщерни фирми с конкретен предмет на дейност – най-вече управление и развитие на собствеността на определени недвижими имоти;

“Феникс” е един от пионерите в “развитие на собствеността” и извършване на операции с недвижими имоти, което спокойно можем да наречем бъдещето на нашата професия.

“Феникс" е сред инициаторите, учредителите и собствениците на "Столица - Обединени Агенции" ООД, в чийто състав влизат шест посреднически агенции с 14 офиса по настоящем, което превръща дружеството в най-голямата партньорска компания на пазара за недвижими имоти в България.

още информация>>