Price
150 000 €
Area
11227 m2

Продаваме ДВА СЪСЕДНИ ОГЛЕДАЛНИ ИМОТА, ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПОДХОДА КЪМ АЕЦ-БЕЛЕНЕ, НА КРЪСТОВИЩЕТО НА 3 КМ. ОТ ЦЕНТРАЛАТА. НАЙ-ПЕРСПЕКТИВНИТЕ ИМОТИ ОТ БУКУРЕЩ ДО СОФИЯ, СЛЕД КАТО СЕ СТРОИ АЕЦ-БЕЛЕНЕ или друг инфраструктурен проект от национално значение!
1. Теренът се намира на кръстовището Свищов-Белене-АЕЦ-Белене-В. Търново, Плевен и Русе – единственият подход към бъдещата атомна електроцентрала АЕЦ-Белене (на 3 км. ), с голямо лице на пътя. Имотът граничи и с жп кръстовището Свищов-Белене, АЕЦ-Белене, Г. Оряховица. Площ 11227 кв. м. Влязъл е в законна сила ПУП за крайпътен обект с обществено-обслужващи дейности (БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ГАЗОСТАНЦИЯ, МЕТАН-СТАНЦИЯ, ТЪРГ. КОМПЛЕКС, СКЛАДОВА БАЗА, ТИР-ПАРКИНГ). Има Виза за проектиране от м. октомври 2007 г.
2. Огледално разположен съседен имот, 11 283 кв. м. , Виза за КРАЙПЪТЕН ХОТЕЛ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, вкл. ТИР-паркинг.