Price
250 000 €
Area
10437 m2

НОВА, ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЕНА ЦЕНА! Два съседни имота в местността Долни Смърдан – между ул. Суходолска и ул. Горни Смърдан, срещу казармите и ВСУ ‘Любен Каравелов’. Имотите попадат в зона Жм3, с показатели Кинт 0.5, Кота било 7 м., Пл.20 %. Достъп от пряка на ул. Суходолска. Възможност за покупка на още два лицеви парцела, с които ще има директен вход откъм ул. “Суходолска”. Имотите са подходящи и за складове или производство. При интерес – възможност за коментар на цената.