ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ И ЦЕНИ

 1. Посредничество при продажба на недвижим имот – 3 % от продажната цена за имот в гр.София и 3,5 % за имот извън София, но не по-малко от 300 евро, платими от продавача на имота;
 1. Посредничество при покупка на недвижим имот – 3 % от покупната цена за имот в гр.София и 3,5 % за имот извън София, но не по-малко от 300 евро, платими от купувача на имота;
 1. Посредничество при учредяване право на строеж върху недвижим имот – 4 евро/кв.м. върху РЗП на бъдещата сграда, платими от представляваната страна;
 1. Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот – 50 % от един месечен наем, платими от собственика на имота;
 1. Посредничество при наемане на недвижим имот – от 50 до 100 % от един месечен наем, платими от наемателя на имота;
 1. Управление на недвижим имот – 15 % от всеки месечен наем, платими от собственика на имота;
 1. Обслужване на сделки с недвижими имоти (проверка на документи по собствеността, изготвяне на предварителен договор, организиране на нотариалното изповядване и съдействие при разплащането) – 1,5 % от продажната цена на имота;
 1. Оглед на имот, преглед на документите по собствеността и консултация относно пазарната цена – безплатно при сключване на посреднически договор;
 1. Изготвяне на писмена експертна оценка на недвижим имот – по договаряне.
 1. Пълно консултантско и документално обслужване (във всички държавни и общински структури) относно статута, възможностите за застрояване, търговска дейност, офисни нужди и др. на недвижими имоти (вкл. незастроени) – по договаряне съобразно обема и вида на поръчката.
 1. Пълно архитектурно, интериорно, екстериорно обслужване – по договаряне съобразно обема и вида на поръчката.
* Всички възнаграждения са без начислен ДДС!