ФЕНИКС-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ООД

ЕИК 121775632

ДДС № BG121775632

Адрес на регистрация: София 1504 район “Оборище”

ул.”Панайот Волов” № 7А, ет.3

Офис: София 1000 район “Средец”

бул.”Витоша” № 37, ет.2


тел.: 02/980 78 78, 02/980 00 85
ел.поща: office@fenix-estates.com